Spotykamy się w środy
o g.19.00 do g.21.00

w sali obok kancelarii parafialnej.

Przechodząc po lewej stronie Kościoła,
następnie drzwi po lewej stronie.